Konsultacje jeździeckie

Jedną z głównych działalności Fundacji Horse Sport jest organizacja konsultacji jeździeckich, skierowanych do zawodników oraz szkoleniowców.
Udział w naszych klinikach i szkoleniach może wziąć każdy, przy czym pierwszeństwo mają reprezentanci Polski oraz kadra regionów.

Pierwsza klinika została zorganizowana w 2012 roku, a poprowadziła ją Anky vna Grunsven. Nikt nie wierzył, że do Polski uda się ściągnąć zawodnika tego formatu. Od tego czasu  nasze zaproszenie przyjęło wielu znakomitych zawodników z Polski i zagranicy.


Uniwersytet Jeździecki - program edukacyjny

Program edukacyjny “Uniwersytet Jeździecki” został stworzony w ramach celu statutowego fundacji “Propagowanie wiedzy na temat profesjonalnego jeździectwa oraz dziedzin z tym związanych”. Zadaniem programu jest budowania świadomości oraz szerzenia wiedzy wśród osób związanych z jeździectwem, w tym w szczególności wśród zawodników, szkoleniowców oraz właścicieli koni. 

Program jest realizowany w porozumieniu z Polskim Związkiem Jeździeckim (wybrane wykłady i seminaria posiadają statut szkoleń zaliczeniowych dla szkoleniowców PZJ). 

Program realizowany jest w postaci wkładów i seminariów, towarzyszących wybranym jeździeckim wydarzeniom sportowym (tzw. “Zjazdów Uniwersytetu Jeździeckiego”) prowadzonych przez doświadczonych wykładowców i praktyków, z zakresu:

 • pielęgnacji koni,
 • wybranych zagadnień weterynaryjnych,
 • zasad treningu koni sportowych,
 • zasad szkolenia koni użytkowanych pod siodłem
 • psychologii koni,
 • psychologii sportu. 

Udział w Zjazdach Uniwersytetu Jeździeckiego jest bezpłatny dla słuchaczy. Realizacja programu edukacyjnego jest w całości finansowane przez Fundację Horse Sport.


Polska Agencja Promocji Jeździectwa

Polska Agencja Promocji Jeździectwa działa przy Fundacji Horse Sport. Celem agencji jest promocja i popularyzacja jeździectwa w Polsce poprzez media.
Nadrzędnym zadaniem PAPJ jest zainteresowanie mediów poza branżowych jeździectwem oraz wspieranie w zakresie PR, marketingu i promocji podmiotów działających w ramach przemysłu konnego. Środki pozyskane z tytułu świadczenia usług przez agencję są w całości przeznaczane na realizację zadań statutowych Fundacji Horse Sport, m.in. na szkolenie polskich zawodników.

Zadania realizowane w ramach projektu „Polska Agencja Promocji Jeździectwa” są w ramach celu statutowego “Wspieranie strategii Polskiego Związku Jeździeckiego oraz Polskiego Związku Hodowców Koni w zakresie rozwoju narodowego przemysłu konnego, rozumianego jako trans-sektorowa dziedzina gospodarki obejmująca hodowlę i trening koni oraz wszelkiego rodzaju produkcję i usługi związane z użytkowaniem koni głównie wierzchowych.”


Wsparcie szkolnictwa zawodowego

W 2012 roku Fundacji Horse Sport zaangażowana została w realizacje dwóch niezależnych projektów związanych z rozwojem szkolnictwa zawodowego na kierunkach: Technik Hodowca Koni oraz Technik Weterynarii ze specjalizacją Psychologia koni. 

Oba zadania realizowane były w ramach celu statutowego “Wspieranie strategii Polskiego Związku Jeździeckiego oraz Polskiego Związku Hodowców Koni w zakresie rozwoju narodowego przemysłu konnego, rozumianego jako trans-sektorowa dziedzina gospodarki obejmująca hodowlę i trening koni oraz wszelkiego rodzaju produkcję i usługi związane z użytkowaniem koni głównie wierzchowych”,

 • Technik Hodowca Koni
  Fundacja Horse port została zaangażowana w opracowanie strategii projektu “Szkolnictwo zawodowe”, realizowanego przez PZJ, finansowanego z Funduszy Unii Europejskiej z programu Kapitał Ludzki, obejmującego zmianę sposobu nauczania na kierunku Technik Hodowca Koni.
  Fundacja Horse Sport była odpowiedzialna za opracowanie części dotyczącej promocji oraz planu marketingowego programu kształcenia zawodowego. Zaangażowanie w projekt obejmowało również udział w pracach związanych z opracowaniem szczegółowego programu nauczania.
  Środki pozyskane z tytułu udziału w grupie roboczej projektu “Szkolnictwo zawodowe” zostały przeznaczone na realizację celów statutowych fundacji.
 • Technik weterynarii ze specjalizacją Psychologia Koni
  Fundacja Horse Sport objęła patronatem merytorycznym nowo powstałą specjalizację Psychologia koni na kierunku Technik Weterynarii, prowadzoną przez Uczelnię Wyższą Collegium Humanitatis.
  Do zadań fundacji należało opracowanie założeń programu szkoleniowego oraz planu praktyk zawodowych, podczas których studenci zdobędą niezbędne doświadczenie do wykonywania zawodu.

W 2013 roku Fundacji Horse Sport kontynuowała zaangażowanie w realizacje dwóch niezależnych projektów związanych z rozwojem szkolnictwa zawodowego na kierunkach: Technik Hodowca Koni (Technikum Hodowli Koni w Piasecznie) oraz Technik Weterynarii ze specjalizacją Psychologia koni (Uczelnia Wyższa Collegium Humanitatis). Fundacja Horse Sport brała aktywny udział w opracowaniu programu nauczania na obu kierunkach oraz koordynacji zajęć praktycznych dla studentów.

Wsparcie projektu ze strony fundacji było bezpłatne.


Wsparcie przygotowań olimpijskich zawodnika

Fundacja Horse Sport objęła opieką medialną zawodnika dyscyplin ujeżdżenia - Michała Rapcewicza, członka Kadry Narodowej, reprezentanta Polski na Igrzyskach Olimpijskich 2012 w Londynie. 

Wsparcie zawodnika polegało m.in.

 • na przygotowaniu oferty sponsorskiej dla zawodnika,
 • pomocy w pozyskaniu sponsoringu celowego (na dofinansowanie przygotowań do startu na IO w Londynie lub zakup samochodu do transportu koni),
 • promocji zawodnika w mediach branżowych i publicznych oraz w portalach społecznościowych,
 • wyposażenie zawodnika w niezbędny sprzęt jeździecki. 

Wsparcie zawodnika udzielone zostało bezpłatnie.


Wpieranie strategii PZHK w ramach popularyzacji hodowli rodzimej

W 2012 roku Fundacja Horse Sport silnie angażowała się w promocję oraz popularyzację koni hodowli polskiej, za co otrzymała wyróżnienie oraz oficjalne podziękowania od PZHK za wspieranie polskiej hodowli koni.

Zaangażowanie obejmowało:

 • wsparcie medialne oraz promocję Mistrzostw Polski Młodych Koni 2012 w trzech dyscyplinach olimpijskich (ujeżdżenie, skoki, WKKW), których organizatorem jest PZHK,
 • realizację na zlecenie PZHK projektu “Pawilon Polskiej Hodowli” podczas jednego z najbardziej prestiżowych wydarzeń jeździeckich w Polsce – Cavaliada Poznań 2012, którego zadaniem była promocja hodowli rodzimej oraz przemysłu konnego, w szczególności zawodów związanych z jeździectwem i hodowlą koni.
W/w zadania realizowane były w ramach celu statutowego “Wspieranie strategii Polskiego Związku Jeździeckiego oraz Polskiego Związku Hodowców Koni w zakresie rozwoju narodowego przemysłu konnego, rozumianego jako trans-sektorowa dziedzina gospodarki obejmująca hodowlę i trening koni oraz wszelkiego rodzaju produkcję i usługi związane z użytkowaniem koni głównie wierzchowych.”, a środki pozyskane z tytułu realizacji “Pawilonu Polskiej Hodowli” zostały przeznaczone na realizację pozostałych celów statutowych. 


Wspieranie strategii PZJ w ramach budowania relacji z mediami

W 2013 roku Fundacja Horse Sport nawiązała współpracę z Polskim Związkiem Jeździeckim. W ramach projektu „Polska Agencja Promocji Jeździectwa” fundacja realizuje następujące zadania:

 • Przygotowywanie treści na stronę internetową Polskiego Związku Jeździeckiego (www.pzj.pl).
 • Budowanie relacji z mediami (w szczególności mediami poza branżowymi).
 • Bieżące wspieranie Biura Promocji i Biura Prasowego PZJ.
 • Doradztwo.